* อัพเดตล่าสุด 04/06/20007 * ปล. ช่วงนี้อาจไม่ว่างต้องไปเป้นยามให้พิชาญกับต่อดูแลละกัน

วันอาทิตย์, มิถุนายน ๐๓, ๒๕๕๐

ระะบบการขึ้นเงินเดือน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กระผม นายจู๋ มีความประสงค์ขอขึ้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลดังนี้

1. กระผมเป็นผู้ใช้แรงงาน

2. กระผมทำงานในที่ลึกมาก

3.กระผมต้องสอดหัวเข้าไปก่อนทุกครั้งที่ทำงาน

4. กระผมไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์ และไม่เคยหยุดวันนักขัตฤกษ์

5. กระผมทำงานในสภาวะแวดล้อมที่อับชื้น

6. กระผมไม่เคยได้รับค่าล่วงเวลา

7. กระผมทำงานในที่มืด และไม่มีอากาศถ่ายเท

8. กระผมทำงานในที่ร้อนอบอ้าว

9. กระผมทำงานที่เสี่ยงกับโรคติดต่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายจู๋ กาเจี๊ยว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จดหมายตอบจากฝ่ายบุคคล

เนื่องจากว่า ทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่า คุณไม่สมควรได้รับการขึ้นเงินเดือนอย่างยิ่ง
เพราะคุณขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานที่ดีหลายประการ ดังที่เราได้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณไม่ได้ทำงาน 8 ชม./วัน

2. คุณงีบหลับหลังชั่วโมงทำงานเสมอ

3. คุณไม่ทำตามคำสั่งบ่อย ๆ

4. คุณไม่ประจำอยู่ในที่ทำงานของคุณ และมักแวบไปรับงานที่อื่น

5. คุณมักไม่ทำงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และหลายครั้งที่คุณหยุดงานกลางครันละทิ้งหน้าที่ก่อนเสร็จงาน โดยเฉพาะเวลามีงานสำคัญที่ต้องทำ

6. คุณไม่มีความเป็นผู้นำต้องอาศัยแรงกดดันแรงสั่นสะเทือนเพื่อกระตุ้นให้ทำงาน

7. คุณทิ้งให้ที่ทำงานสกปรก เลอะเทอะ เมื่องานเสร็จ

8. คุณมักไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย เช่น การสวมเสื้อป้องกัน

9. คุณไม่สามารถทำงานควบสองกะต่อเนื่องได้

จากฝ่ายบุคคล
นางสาวจุ๋ม จิ๋มเนียน

๓ ความคิดเห็น:

โต้ง กล่าวว่า...

Test

เนส กล่าวว่า...

อ้วน

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับบทความ